Motorfly - et fremkomstmiddel?


Et motorfly er et glimrende fremkomstmiddel i et land som Norge. Krokete veier og jernbaner legges bak flyet i en fart som får de aller fleste kjøretøy på landeveien til å virke patetiske. De aller fleste småfly kan holde en marsfart på ca. 200 km/t - og mange kan fly mye fortere.

Noen fremmede ord og uttrykk innen luftfart:

I rettferdighetens navn må jeg nevne at bilen er mindre væravhengig enn småfly... Med et vanlig privatflysertifikat har man kun kompetanse til å fly visuelt, altså basert på ytre visuelle referanser. Dette gir den begrensningen at man må fly enten under eller over skyene - primært under dem. Sikten må også være tilstrekkelig til at man ser hva man driver på med. Iflg. regelverket er det generelle kravet til sikt 5 km, men i praksis bør sikten være mye bedre enn det. 10 km er som oftest bra nok. Dette er såklart avhengig av hvor kjent man er, hvor erfaren man er, hvor fort man flyr, retrettmuligheter og mange andre faktorer.

Om sommeren er det mye lettere å komme seg frem med småfly enn det er om vinteren. Hovedårsken til dette er nedbøren. Om sommeren får vi regnvær med sikt i størrelsesorden 10 km. Det kan man som oftest fly igjennom. - Om vinteren blir det snebyger med sikt i størrelsesorden et par km. Dette setter fort en stopper for planene... Dette innebærer at dersom man planlegger en lengre flytur, spesielt om vinteren, bør man ha fleksibilitet til å la været bestemme når turen skal gjøres. ("Neivel, da tar vi det neste helg da...")

Ved å ta instrumentbevis får man kompetanse til å fly uten visuelle referanser - altså instrumentflyging. Da er det tilstrekkelig med noen hundre meter vertikalsikt på bestemmelsesstedet. Man skal altså kunne se rullebanen på en forhåndsbestemt høyde under innflygningen. Dersom man ikke får "landkjenning" ved denne høyden, må man avbryte innflygningen - og så får man prøve igjen, eller om nødvendig fly videre til den alternative flyplassen.

Et instrumentbevis er såklart ikke nok - Flymaskinen må også duge til instrumentflyging. Mange småfly har de instrumentene som trengs, og er derfor godkjente for instrumentflyging. Det er imidlertid to viktige faktorer man må tenke på når man vil fly i skyer:

Noen småfly er utstyrt med utstyr for fjerning eller hindring av isdannelse på vinger og propellblader. De fleste to-motors fly har slikt utstyr. Ising på vingene er ikke noe problem i varmegrader. Om sommeren ligger frysenivået mellom ca. 2 og 3 km's høyde - og om vinteren er det nede i bakken...

Fremkommeligheten med småfly er altså veldig avhengig av pilotens kompetanse og hvor avansert fly man har tilgang på. Instrumentbevis og sertifikat for to-motors fly koster ekstra penger, og de mest avanserte flyene er såklart de dyreste - Så her er det, som med så mange andre ting, en balansegang mellom hva man ønsker å oppnå og hva man ønsker å betale for det.


Jeg har i løpet av min flygerkarriére ervervet meg både instrumentbevis og sertifikat for to-motors fly. Derfor står jeg igjen med valget av hva slags fly jeg skal leie.


Oppdatert 08.04.2000

Tilbake til menyside