Jeg kunne ikke dy meg! - Og der ble nok den makabre siden av min humor avdekket...

Hovedside